in het kort:

Wijnegem Zapt is sinds 2000 de organisator van de jaarlijkse muzikale kroegentocht door de gemeente Wijnegem. Met een tiental podia, verspreid over de cafés, het jeugdhuis en het cultureel centrum trachten we een ruim aanbod te bieden van verschillende muziekgenres aan alle muziekliefhebbers van de gemeente, maar ook daarbuiten.

De kroegentocht is verdeeld in drie “sets” zodat iedereen drie volledige optredens kan bijwonen op de ganse avond.

Of je kan natuurlijk naar believen “zappen” van het éne podium naar het andere.

uit onze statuten:

Art. 3. De vereniging heeft tot doel jonge en/of niet professionele podiumkunstenaars, de gelegenheid te bieden zich verder te ontwikkelen en op te treden voor een publiek in de best mogelijke omstandigheden. Ze mag alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. Ze kan onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten affluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. Zo kan ze o.a. de volgende activiteiten ondernemen : opnemen en verspreiden van demo’s, informatie verspreiden over muzikanten, ontmoetingsmogelijkheden organiseren voor muzikanten, organiseren van muziekcursussen en organisatie van fuiven en optredens. In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

Ons Spotify-lijstje